Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024.Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-24, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe ananeose-eggraphes-segeniko-kai-epaggelmatiko-lukeio , συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 28η Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την 07η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω pdf αρχείο.

1η Εγκύκλιος _ ΗΛ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2023-2024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Παραθέτουμε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Πιερίας για την έναρξη και την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω pdf αρχείο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

«Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».«Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης με e-mail.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω pdf αρχείο.

«Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79.01 Μουσικών και ΠΕ86 Πληροφορικής, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2023-2024 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με τα αριθ. 482/5-4-2023 και 664/30-5-2023 έγγραφα της Διευθύντριας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Κρήτης, ως ακολούθως:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω pdf αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

«Διαβίβαση τροποποίησης εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας».«Διαβίβαση τροποποίησης εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας».

Σας διαβιβάζουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη με αρ. πρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22970/20-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΙΨ465ΦΥΟ-ΙΡΘ) Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.7601/07-02-2023(ΑΔΑ: 6ΒΖ2465ΦΥΟ- ΜΛΨ) Εγκυκλίου του τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2023» που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας προς ενημέρωσή σας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω pdf αρχείο.

Διαβίβαση τροποποίησης εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24.Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24.

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.1, ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ. για το σχολικό έτος 2023-2024, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των στοιχείων των κηδεμόνων (καρτέλα: Κηδεμόνας E-eggrafes), στην ακριβή ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας και στη διεύθυνση της κατοικίας του/της (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω pdf αρχεία.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Α

20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Β

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

« Αγώνες Επιχειρηματολογίας ΔΔΕ Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας -Ενημέρωση για ημερομηνίες και τόπο διεξαγωγής, Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή Α Φάσης».« Αγώνες Επιχειρηματολογίας ΔΔΕ Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας -Ενημέρωση για ημερομηνίες και τόπο διεξαγωγής, Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή Α Φάσης».

Έχοντας υπόψη:
1. Την με Αρ. Πρ. 8634/24-05-2022 έγκριση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση διεξαγωγής Αγώνων Επιχειρηματολογίας- Αυθορμήτου Λόγου»
2. Τις αιτήσεις συμμετοχής των Γενικών Λυκείων της ΔΔΕ Ημαθίας στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας- Αυθορμήτου Λόγου
                                              Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
i. Ορίζουμε ως χώρο, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η προκριματική φάση των Ρητορικών Αγώνων-Επιχειρηματολογίας των Σχολικών Μονάδων Ημαθίας, το 2ο ΓΕΛ Βέροιας, Ρωμανίας και Γ. Ρίτσου-Γιοτζαλίκια Βέροιας, ΤΚ 59100, τηλ. 2331029001, email: mail@2lykveroias.ima.sch.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω pdf αρχείο.

Αγωνες Επιχειρηματολογίας -Ενημέρωση τόπου χρόνου διεξαγωγής Απόφαση συγκρότησης Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής Α΄ φάσης

Οδηγίες 6ων Αγώνων Γλώσσας.Οδηγίες 6ων Αγώνων Γλώσσας.

6οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω έγγραφα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 6ων ΑΓΩΝΩΝ

«Υποβολή αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024».«Υποβολή αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024».

Σας γνωρίζουμε ότι η αίτηση για εισαγωγή σε εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα/κηδεμόνα ή τρίτου εξουσιοδοτημένου ατόμου στην/στις σχολικές μονάδες επιλογής.
Για την υποβολή της αίτησης ακολουθείται η διαδρομή: Αρχική / Εκπαίδευση / Εγγραφή σε σχολείο / Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά
σχολεία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Παρασκευή 10.03.2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα 27.03.2023 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω pdf αρχείο.

Εγκύκλιος για εισαγωγή_Συμπληρωματική