Αρχαία Ελληνικά (Συντακτικό, ασκήσεις 1-5) Εκτύπωση E-mail
  

1. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγορούμενα στα παραδείγματα:

 - Περικλ?ς ?ρχων κα? στρατηγ?ς ?ρέθη.

- ?ρακλ?ς τ?ς ?λλάδος κατέστη ε?εργέτης.

- Μιλτιάδην ?δίωξαν ο? ?χθροί.

- Ο? θεο? δίκαιοί ε?σιν.

- ? ?παινος ?ρχ? φιλίας γίγνεται.

- ?τε τα?τα ?γίγνετο, ? ?λιος ?δύετο.

- Χαλεπ? τ? δειν? ?στιν.

- ?ποκλείουσιν ο? βάρβαροι ?μ?ς τ?ς ?δο?.

- Δημοσθένης συνεβούλευεν ?θηναίοις ?κπολεμ?σαι ?λυνθίους.

- Το? πολέμου ?παύσαντο ο? Λάκωνες.

- ?ναμνήσω ?μ?ς το?ς τ?ν προγόνων κινδύνους.

 


2. Να χαρακτηρίσετε τα απαρέμφατα (ειδικά - τελικά) και να βρείτε το υποκείμενό τους:

 - Νομίζομεν ?μ?ς πιστο?ς φίλους ε?ναι.

- Κ?ρος παραγγέλλει τ? Κλεάρχ? ?κειν.

- ?λεγον Κ?ρον ?ριστον ?ρχοντα γενέσθαι.

- Κρο?σος ?πεισεν α?τ?ν γυνα?κα ?γεσθαι.

- ?μοσαν ο? τε ?λληνες κα? ?ρια?ος σύμμαχοι ?σεσθαι.

- Κ?ρος ?πέσχετο δώσειν πέντε μν?ς.

- Λύσανδος ?κέλευσε πλε?ν τ?ν ταχίστην.

 


3. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα προσέχοντας: α) αν τα ρήματα είναι αμετάβατα ή μεταβατικά (μονόπτωτα ή δίπτωτα), β) ποιο είναι το άμεσο και ποιο το έμμεσο αντικείμενο, σε ποια πτώση βρίσκεται το καθένα και γ) αν υπάρχει κατηγορούμενο του αντικειμένου:

 - Κ?ρος ?πεμελε?το τ?ν βαρβάρων.

- Συνάχθομαι το?ς φίλοις.

- ? πάππος τ?ν Κ?ρον καλ?ν στολ?ν ?νέδυσε.

- Λακεδαιμόνιοι καλο?σι Κάστορα κα? Πολυδεύκην θεούς.

- Ο? Θετταλο? ?κώλυον τ?ν ?γησίλαον τ?ς παρόδου.

- Πολυκράτης ?τυράννει Σάμου.

- ?γ? στρατηγήσω ταύτην τ?ν στρατηγίαν.

- ?δίας νόμιζε τ?ς τ?ν φίλων συμφοράς.

- Δαρε?ος ?πέδειξε τ?ν Κ?ρον σατράπην.

- Πα?ς τ? δωρησαμέν? τι ?ντεδωρήσατο ?στραγάλους.

- Ο? πα?δες γυμνάζονται καθ? ?μέραν.

- ?θηνα?οι τ?ν Σόλωνα νομοθέτην ?νόμαζον.

- Ε?λκε ?χιλλε?ς ?κτορα τ?ς ζώνης.

- Μ? ?ποτρέπ?ςς με τ?ς προσπαθείας.

 

 

4.  Σημείωσε τη σωστή ένδειξη διαβάζοντας προσεκτικά τη φράση:

- Λερναία ?δρα τ? βοσκήματα διέφθειρε (ρ. αμετάβατο).               Σ       Λ

- Πορευόμεθα ?σφαλ?ς ?π? τ?ν πατρίδα (ρ. μονόπτωτο).           Σ       Λ

- Θάσιοι ?κουσαν τ?ν πρέσβεων (αντικείμενο).                        Σ       Λ

- Ο? ?γρόται ?ν το?ς ?γρο?ς διατρίβουσιν (ρ. δίπτωτο)                   Σ       Λ

- Βασιλε?ς α?τε? τ? ?πλα ?μ?ς (ρ. μονόπτωτο).                       Σ       Λ

- Άθηνα?οι προσαγορεύουσι Δία ?λύμπιον (αντικείμενο).               Σ       Λ

- Κήρυξ ?γγέλλει το?ς Θηβαίοις τάδε (έμμεσο ? άμεσο αντικείμενο).       Σ       Λ

- ? πατ?ρ κατέλιπεν ?μ?ν πολλ?ς ο?κίας (αντικείμενο).                   Σ       Λ

- Χρηστο? ?νδρες διδάσκουσι το?ς νεανίας δικαιοσύνην (αμετάβατο).  Σ       Λ

- Πολλα? κα? καλα? ?λπίδες σωτηρίας ε?σ?ν ?μ?ν (αντικείμενο).           Σ       Λ

 


5. Να χαρακτηρισθούν τα ρήματα (μονόπτωτα ή δίπτωτα) και να γραφεί η πτώση ή οι πτώσεις με τις οποίες εκφέρονται τα αντικείμενά τους:

- Δαρε?ος ?πεμψε τριακοσίας να?ς.               ___________   ___________

- Ο? ?λληνες ?πεβούλευον τα?ς Σάρδεσιν.         ___________   ___________

- ? Δ?τις ?χειρώσατο το?ς ?ρετριε?ς.            ___________   ___________

- ?πόδοτε τ? το? Καίσαρος τ? Καίσαρι.           ___________   ___________

- Κ?ρος ?λπίδων ?νέπλησε το?ς ?λληνας.     ___________   ___________

- ?λέξανδρος ?πεκράτησε τ?ν πολεμίων.           ___________   ___________

- Τι σοι προσενέγκωμεν;                    ___________   ___________

- Πείσομαι το?ς θεσμο?ς.                        ___________   ___________

Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 15 Μάιος 2010 14:28 )
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ...

ΣΗΜΕΡΑη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Ο καιρός στα Πιέρια

Αρχική σελίδα Υλικό Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά (Συντακτικό, ασκήσεις 1-5)

Πλοήγηση

Powered by JoomlaGadgets

Ενημέρωση

Τελευταίο θρανίο

newspaper
Σχολική εφημερίδα του
Γυμνασίου Ρητίνης
"Τελευταίο θρανίο"
Copyright © 2021 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..