Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 11-20) Εκτύπωση E-mail
  
11. Αντικατάστησε την περίφραση με τη στερεότυπη έκφραση σε δοτική:
    Π.χ.: Με τη βοήθεια του θεού θα πάμε καλά = σ?ν θε?.
    Κατά ένα μέρος συμφωνώ μαζί σου.
    Το έκανε γνωρίζοντας ότι ήταν παράτυπο.
    Πήραν διαζύγιο με κοινή συμφωνία.
    Κηδεύτηκε με δαπάνη του δημοσίου.
    Πιάστηκε πάνω στην πράξη να παραβιάζει την κλειδαριά.


12. Να σχηματίσεις τον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο, Παρακείμενο και Υπερσυντέλικο της Οριστικής των ρημάτων:
Ενεστώτας Ρηματ. θέμα Παρατατικός        
Μέλλοντας            
Αόριστος                
Παρακείμενος    
Υπερσυντέλικος  
μηνύω μηνύ- 
 
 
 
 
 
?δρύω 
?δρυ-  
 
 
 
 
φυτεύω φυτευ-  
 
 
 
 
στρατεύω
στρατεύ- 
 
 
 
 
 
θύω θύ- 
 
 
 
 
 
διώκω διώκ-
 
 
 


πράττω
πράγ-

φυλάττω φυλάκ- 

τάττω τάγ-

βλάπτω
βλάβ-

?ναγκάζω ?ναγκαδ-
γυμνάζω γυμναδ-

ψεύδω
ψεύδ-
σ?ζω σ?-

κόπτω
κόπ- 

?ίπτω ?ιπ-
παρασκευάζω σκευάδ-

?λλάττω ?λλάγ-
βασιλεύω βασιλεύ-
γράφω γράφ-
θηρεύω θηρεύ-
κρύπτω κρύφ-
κομίζω κομίδ-

πείθω πείθ-

κηρύττω
κηρυκ-
  
 
13. Να αντικαταστήσεις τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική   

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

φυλάττεις

 

 

 

 

 

διώκει

 

 

 

 

 

?ταράξατε

 

 

 

 

 

θύσουσι

 

 

 

 

 

?λλαξαν

 

 

 

 

 

?λέγχετε

 

 

 

 

 

?βλάψαμεν

 

 

 

 

 

?ρρίφατε

 

 

 

 

 

?ρυξας

 

 

 

 

 

ε?

 

 

 

 

 

γράφουσι

 

 

 

 

 

πέπραχας

 

 

 

 

 

λέγει

 

 

 

 

 

η?ρισκον

 

 

 

 

 

?κεκηρύχεσαν

 

 

 

 


               

14. Να βάλετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής:
-  __________ (ε?μί, β΄ εν.) φιλαλήθης, ? φίλε, κα? μ? πολλ? __________ (λέγω, ενεστ.) ?λλ? καλά.
- __________ (προσέχω, γ΄ ενικό ενεστ.), ? ?ρχον, ?λευθέρων μέλλεις ?ρχεις κα? ?λλήνων __________ (?ξετάζω, β΄ πληθ. αορ.) τ? ?ργα το?  θεο?.
- __________ (ε?μί, β΄ πληθ.) ?γκρατε?ς, ? νέοι, κα? μηδ?ν ?γαν __________ (πράττω, β΄ πληθ. ενεστ.).
- __________ (θαυμάζω, β΄ εν. αορίστου) κα? το?ς τ?ν φιλαργυρίαν φεύγοντας.
- Μ? γέλωτα προπετ? __________ (στέργω, β΄ εν. ενεστ.).
- Μηδε?ς __________ (διδάσκω, γ΄ εν. ενεστ.) ?ς πρέπει ?μ?ς βουλεύεσθαι.
- __________ (?πτω, β΄ εν. ενεστ.) πα? λύχνον.
- ? στρατηγέ, το? σο? στρατεύματος __________ (φροντίζω, αόρ.).
- Ο? λόγοι ο?τοι ο?τως __________ (?χω, γ΄πληθ. ενεστ.).
- ?με?ς __________ (ε?μί) καλο? κ?γαθοί.
- ?νδρες ?λληνες, ?με?ς __________ (?γω, ενεστ.) κα? τ? δίκαια __________ (πράττω, αόρ.).


15. Να γράψεις το ίδιο πρόσωπο στην Προστακτική:
    ?κουσας                        
    λούουσι    
    ?νεγράψατε                        
    ?ναβλέπεις
    διαλύετε                        
    κεκρύφασι
    διαπεφύλαχε                        
    διεβούλευσαν
    διδάσκεις                           
    κατακαίει


16. Να διαγράψετε τον τύπο της Προστακτικής που είναι λάθος:
    λυσόντων ? λυόντων            
    σπεύσετε ? σπεύσατε
    ?ρμήνευσον - ?ρμηνε?σον            
    ?ρξατε - ?ρξετε
    βραβευόντωσαν ? βραβευέτωσαν        
    φλέγετε ? φλέγατε
    ?δρυκ?ς ?στε - ?δρυκότες ?στε        
    παιδευσέτω ? παιδευσάτω
    κεκρυφυ?α ?σθι ? κεκρυφυ?αι ?σθι        
    φυλαξέτωσαν ? φυλαξάτωσαν
    τρεψάτο ? τραψάτω                
    ληξέτω ? ληξάτω
    χάραττε ? χάραξε                
    νόμισε ? νόμιζε
    ?σθι - ?σθε                    
    γεγραφ?ς ?σθω ? γεγραφ?ς ?στω17. Να μετατρέψεις το ρήμα στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου μέσης φωνής, στο β΄ ενικό πρόσωπο:

    Ενεστώτας             Αόριστος             Παρακείμενος
    διαπράττομαι
    βλάπτομαι
    στρατεύομαι
    διδάσκομαι18. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής:

    - ? νεανία, το?ς πρεσβυτέρους ___________________ (σέβομαι, β΄ εν. ενεστ.).
    - Ο?τος τ? δίκαιον
___________________ (ψηφίζομαι, αόρ.).
    - Χρόνου
___________________ (φείδομαι, β΄ εν. ενεστ.).
    -
___________________ (τοξεύομαι, γ΄ πλ. αορ.) ο? πολέμιοι.
    -
___________________ (δέχομαι, β΄ εν. αορ.) τ?ν ?μ?ν λόγον, ? πα?.
    -
___________________ (φροντίζομαι, β΄ εν. ενεστ.) ? πατρίς.
    - Μ?
___________________ (χαρίζομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) το?ς προδόταις, ? κριταί.
    -
___________________ (διαπράττομαι, γ΄ εν. παρκμ.) ? ε?ρήνη.
    -
___________________ (βούλομαι, β΄ εν. ενεστ.) ?ε? ?γαθ?ς ε?ναι.
    - Μ? ?με?ς
___________________ (?δύρομαι, ενεστ.) ?λλ? ___________________ (κομίζομαι, ενεστ.) τ? ο?κε?α κα? φεύγετε.
    - ?με?ς
___________________ (στρατεύομαι, αόρ.) ?π? το?ς πολεμίους.
    - ?νδρες ?λληνες, ?με?ς το?ς βαρβάροις
___________________ (?ντιτάττομαι, αόρ.).


19. Να βρείτε τι εκφράζει η Προστακτική (απαγόρευση, προσταγή, ευχή, προτροπή):
    - Μ? πράττε τα?τα.
    - Χαίρετε!
    - Φέρετέ μοι α?τ?ν ?δε.
    - ?γιαίνετε!
    - Παύσατε π?ρ!
    - ?κουε το? διδασκάλου ? πα?.
    - ?κουσον μ?ν πάταξον δέ.
    - Σ?σον, Κύριε, τ?ν λα?ν σου.
    -?νδον σκάπτε.
    - Θε?ν σέβου, γονέας τίμα.
    - ?ν?ρ ?χάριστος μ? νομιζέσθω φίλος.


20. Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται:
    ? ?φρων:    δοτ. εν.
___________________           δοτ. πληθ. ___________________
    τ? ε??δες:    γεν. εν. ___________________           γεν. πληθ. ___________________
    ? συνεχής:    κλητ. εν. ___________________           κλητ. πληθ. ___________________
    τ? ?γενές:    αιτ. εν. ___________________           αιτ. πληθ. ___________________
    ? φιλαλήθης:    γεν. πληθ. ___________________           δοτ. πληθ. ___________________
    ? βραχύς:    αιτ. εν. ___________________           αιτ. πληθ. ___________________
    ? ?πιμήκης:    δοτ. εν. ___________________           κλητ. εν. ___________________
Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 15 Μάιος 2010 13:38 )
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ...

ΣΗΜΕΡΑη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Ο καιρός στα Πιέρια

Αρχική σελίδα Υλικό Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 11-20)

Πλοήγηση

Powered by JoomlaGadgets

Ενημέρωση

Τελευταίο θρανίο

newspaper
Σχολική εφημερίδα του
Γυμνασίου Ρητίνης
"Τελευταίο θρανίο"
Copyright © 2021 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..