Ημέρα: 2 Απριλίου 2021

Διεξαγωγή μαθητικού διαγωνισμού: «Πανελλήνιοι Αγώνες Ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα»Διεξαγωγή μαθητικού διαγωνισμού: «Πανελλήνιοι Αγώνες Ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα»

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η διοργάνωση του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιοι Αγώνες Ρητορικής στην Αγγλική Γλώσσα 2021 που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και ΓΕ.Λ. των σχολικών μονάδων – μελών του PFA όλης της χώρας και θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM από τις 01-04-2021 έως τις 04-04-2021.

Έγκριση διεξαγωγής μαθητικού διαγωνισμού

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021.Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021.

Σας ενημερώνουμε για το ψηφιακά υπογεγραμμένο με αριθμό πρωτ. 37341/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021».

Συμπληρωματικά στοιχεία για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟY 2021 (3)