Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Γυμνασίου Ρητίνης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γυμνασίου Ρητίνης, όπως έχει εγκριθεί, για το σχολικό έτος 2020-2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.