Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 41-44) Εκτύπωση E-mail
  

41. Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τους παθητικούς τύπους και να τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό:

    - ?λεγον ?τι ο? ?θλητα? κριθήσοιντο ?π? τ?ν ?λλανοδικ?ν.

    ??????????????????????????????????? .


    - Ποίαν ?λλην μαρτυρίαν θέλετε, ?να πεισθ?τε;

    ??????????????????????????????????? .


    - Κωλυθέντες διαβαίνειν τ?ν ποταμ?ν ε?ς ?λλην ?δ?ν ?πορεύθησαν.

    ??????????????????????????????????? .


    - Πολλο? ?φονεύθησαν ?π? τ?ν τοξοτ?ν.

    ??????????????????????????????????? .


    - ?πιστολ? ?γράφη ?π? το? παιδ?ς.

    ??????????????????????????????????? .


    - Μνήσθητί μου, Κύριε.

    ??????????????????????????????????? .

 


42. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση:

    - Τ? σ?ζειν τ?γαθ? ___________ το? κτήσασθαι (χαλεπ?ς, συγκρ.).

    - Τ?ν ?νδρ?ν ___________ ?πολέμησαν α? γυνα?κες (?νδρείως, υπερθ.).

    - ?σεβ?ς ο? φα?λοι πρ?ς το?ς γονέας ___________ δ? κα? περ? το?ς θεο?ς ?χουσιν (?σεβ?ς, υπερθ.).

    - ?νδρ?ν ?πάντων ___________ Σωκράτης (δίκαιος, υπερθ.).

    - Ο?δ?ν κτ?μά ?στι ___________ ?ρετ?ς (σεμνόν, συγκρ.).

    - ?κούειν καλ?ς ___________ ? πλουτε?ν θέλε (μάλα, συγκρ.).

    - Ε?ης, ? πα?, πατρ?ς ___________ (ε?τυχής, συγκρ.).

    - Κ?ρος ?ν πα?ς ___________ κα? ___________ (φιλομαθής, ?πιμελής, υπερθ.).

    -Ο?δ?ν ___________ ?στι τ?ς ?νάγκης (πικρόν, συγκρ.).

 

 

43. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

    σοφ_τερος               ?νιαρ_τερος

    δικαι_τερος                  χρησιμ _τερος

    πτωχ_ τερος                  ?συχ_ τερος

    ξηρ_ τερος                   ?κινδυν_ τερος

    δυνατ_ τερος                 βασιλικ_ τερος

 


44. Αντικατάστησε τους τύπους στους άλλους βαθμούς:

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

τ? ε?δαίμονι

το?ς ε?τυχε?ς

ε?τυχ?ς

τ?ν σοφ?ν

τα?ς πονηρα?ς

τ? σεμνοπρεπές

κάτω

διακα?ς

μάλα

 

 

 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ...

ΣΗΜΕΡΑη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Ο καιρός στα Πιέρια

Αρχική σελίδα Υλικό Αρχαία Ελληνικά Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 41-44)

Πλοήγηση

Powered by JoomlaGadgets

Ενημέρωση

Τελευταίο θρανίο

newspaper
Σχολική εφημερίδα του
Γυμνασίου Ρητίνης
"Τελευταίο θρανίο"
Copyright © 2021 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..