Αρχαία Ελληνικά (Γραμματική, ασκήσεις 1-10) Εκτύπωση E-mail
  
1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:
    τ?ν  (? γλ?ττα)
    α?  (? ψ?φος)
    τ?  (? υ?ός)
    το?ς  (? στρατηγός)
    τ?ν  (? καρπός)
    τ?ν  (? ?ππος)
    τ?ν  (? κάμηλος)
    το?ς  (? ?ατρός)
    τ?ς  (? ?δός)
    το?  (? ?λιος)
    ?  (? δο?λος)
    τ?  (? ?δός)
    τ?ς  (? ?λαφος
    τ?  (τ? δ?ρον)
    το?ς  (τ? μ?λον)

           
2. Να γράψετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον άλλο αριθμό:
   α) ?γ? μ?ν ?θηνα?ός ε?μι, ?με?ς δ? Θηβα?οι.
   β) ?γαθ?ς ε? σ? κα? δίκαιος κριτής.
   γ) ? στρατηγ?ς ο?τος φίλος κα? σύμμαχός ?στιν.
   δ) ? ο?κος ?μ?ν πλούσιός ?στιν.
   ε) Ο? διδάσκαλοι δο?λοί ε?σιν ?κ Σκυθίας.


3. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:
    το?ς  (? νεανίας)
    τ?ν  (? γλ?ττα)       
    τ?ς  (? α?χμή)        
    το?ς  (? πολίτης)
    ?  (? δεσπότης)        
    τ?ς  (? θ?ρα)
    τ?ς  (? ?μυνα)        
    ?  (? πολίτης)
    τ?ν  (? κομιδή)         
    ο?  (? γυμναστής)

4. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης στις κατάλληλες:
    ο?  (? λέων)        
    τ?ν  (? ?ερεύς)
    τ?ν  (? ?ρχων)
    τ?ν  (? τέρψις)
    τ?ν  (? γίγας)
    το?ς  (? μάντις)
    το?ς  (? ?μάς)
    τ?  (? φύσις)
    τ?ν  (? Ξενοφών)        
    τ?ς  (? κτ?σις)
    το?  (? θεράπων)        
    το?ς  (? ?λέφας)


5. Να μεταφέρετε στον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο και Παρακείμενο τα ρήματα:
    πέμπει:
    ?κδιώκει:
    ?κστρατεύετε:
    μεταπείθομεν:
    ?σχομεν:

6. Να γράψετε τα απαρέμφατα Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων: κελεύω, ?χω, καταλείπω.
 

7. Να γράψετε τις μετοχές Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων ?δεύω, κωλύω.
 

8. Να γράψετε τις μετοχές που δίνονται στην κατάλληλη πτώση:
    ο?  (? ?πιμένων)        
    το?  (? ?ν)
    το?ς  (? γράψας)        
    τ?  (? ?χουσα)
    τ?ν  (? ?κούων)        
    τ?  (τ? ?ν)
    τ?ν  (? διδάσκων)        
    α?  (? ?χουσα)
    τ?ν  (? φονεύσας)        
    τ?  (τ? δεδιωχός)

9. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:

Πιστεύω τ? ???????. (? φίλος). Πιστ?ν ???????. (? φίλος) ?ν το?ς ???????. (? κίνδυνος) γιγνώσκεις. Το?ς τ?ν φίλων ???????. (? λόγος) ?ε? πιστεύομεν. Ο? γ?ρ ?πιστοι ???????. (? φίλος) ο? μετέχουσι το? ???????. (? κίνδυνος). Το?ς τ?ν ?νθρώπων ???????.(? τρόπος) γιγνώσκετε. Τ? γ?ρ ???????. (? θεός) πιστεύουσιν. ? ???????. (? φίλος), ? θε?ς το?ς ?γαθο?ς ???????. (? ?νθρωπος) ο? λείπει. Πολλο? ?νθρωποι τ? ???????. (? πλο?τος) μ?λλον ? τ? ???????. (? θεός) πιστεύουσιν.

10. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών:
- ? Κ?ρος ?ποπέμπει το?ς δασμ__ τ? ?δελφ__.
- ?ντα?θά ε?σι μεγάλοι κ?π__ πλήρεις ?γρίων ζ?__.
- ?με?ς τ?ν ?κρων ?σμ?ν φρουρ__ το?ς τοξ__ κα? ?κοντί__.
- Τ? δένδρ__ ?νευ το? ?μβρ__ κα? το? ?λί__ ο? φέρουσι καρπ__.
- ? κυνηγ?ς τ?ν ?λαφ__ ?ν τ? ?μπέλ__ ε?ρίσκει.
- Ο? γεωργ__ το?ς ?γρ__ θεραπεύουσιν.
- ?λέξανδρος παρ? το? διδασκάλ__ ?μάνθανε τοξεύειν.
- Δόξα τ? θε__ πάντων ?νεκεν.
- Δίδασκε ? διδάσκαλ__ τα?ν ?ρετήν.
- ? Α?σωπος το?ς ζ?__ φων?
ν ?δωκε.
Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 15 Μάιος 2010 13:03 )
 
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ...

ΣΗΜΕΡΑη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Ο καιρός στα Πιέρια

Αρχική σελίδα Υλικό Αρχαία Ελληνικά

Πλοήγηση

Powered by JoomlaGadgets

Ενημέρωση

Τελευταίο θρανίο

newspaper
Σχολική εφημερίδα του
Γυμνασίου Ρητίνης
"Τελευταίο θρανίο"
Copyright © 2021 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..